Zmiany sprzedawcy energii w październiku 2013

Jak wynika z monitoringu Prezesa Urzędu regulacji Energetyki, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W październiku 2013 r. dokonano 5928 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G, czyli w gospodarstwach domowych, we wrześniu 2013 r. przeprowadzono takich zmian 5840. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana we wrześniu 2013 r. wynosiła 1813, natomiast w październiku br. dokonano takich zmian 1457.

zmiana sprzedawcy energii pazdziernik 2013

Źródło: www.ure.gov.pl